اهم اقدامات زيست محيطی شرکت

محيط‌زيست موهبتي الهي است و حفاظت از آن وظیفه‌ای عمومی. شركت ميثم كاغذ با تعهد به راهبرد توسعۀ پايدار و با بهره‌گيري از فناوری های روز و سود جستن از دانش متخصصان سعي کرده است تا مسئولیت خویش را در امر حفظ و احيای محيط‌زيست ایفا نماید.

از مهم‌ترین اقدامات این شرکت اجرا و راه‌اندازی طرح بازیافت پساب است. ماحصل این طرح بزرگ، استفادۀ حداکثری از آب مصرفی و بازیافت آن به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف آب تازه است. در این طرح، فاضلاب صنعتی پس از تصفیه به‌روش‌های فیزیکی، شیمیایی، شفاف‌سازی و تصفیۀ پیشرفته، مجدداً در چرخۀ تولید استفاده می‌شود. همچنین آزمایشگاه تخصصی آب مستقر در واحد تصفیه‌خانه شرکت به‌صورت بیست‌وچندساعته و برخط، متغیرهای کیفی را اندازه‌گیری و رصد می‌نماید.

مفتخریم که ساخت بخش قابل‌توجهی از این دستگاه‌ها با دانش و تخصص بومی و به دستان توانمند پرسنل این مجموعه انجام شده است.